Naše ordinační hodiny

Pondělí 7.30 - 13.00
Plumlov
 
Úterý
12:00 - 18:00
Plumlov
Středa

7:30 - 12:00
Plumlov

13:00 - 15:00
Lešany

Čtvrtek

7:30 - 10:00
Plumlov

10:30 - 16:00
DS Nerudova, PV
Pátek

7:30 - 13:00
Plumlov

 

Objednání telefonicky nebo emailem na každé vyšetření nutné! Opatření bude platit trvale.

Odběry krve provádíme i pro odboné lékaře (nutná žádanka), odvoz  krevních vzotků zajišťuje Nemocnice Prostějov ve dnech pondělí, středa, čtvrtek. Pokud pacient  požaduje odběr v jiný den, musí ho do laboratoře dopravit sám. Po domluvě  lze provést odběr krve i v domácím prostředí.

Kontakty a mapa Ordinace

Dukelská 548
798 03 Plumlov
Mobil: +420 727 952 064


Zvětšit mapu

Deprese

Deprese jako onemocnění se objevuje stále častěji, vedle klasické léčby lze užívat i potravinové doplňky, se kterými lze dosáhnout výborných výsledků. Deprese není jen pocit rozladěnosti a skleslosti, je to někdy skličující onemocnění ovlivňující život postiženého ve fyzické, psychické i citové oblasti.
Deprese ovlivňuje nejen sebeoceňování a vnímání jiných lidí, ale znesnadňuje i běžné životní aktivity. Existují různé formy deprese, od mírných depresivních stavů (známých jako dystymie), střídajících se s radostně povznešenými stavy, až ke stavům hluboké beznaděje (manická deprese). Nejtěžší formou je melancholie, která může vést k sebevražedným myšlenkám a k naprosté neschopnosti nemocného vykonávat jakoukoliv činnost.

Příznaky deprese

Deprese se projevuje trvale smutnou a otupělou náladou, ztrátou potěšení z běžných aktivit včetně sexu, poruchami spánku, poklesem energie, únavou, špatnou nebo naopak narůstající chutí k jídlu – váhovými přírůstky nebo úbytky, pocity viny, sebepodceňování a bezmocnosti, nesnadným soustředěním, podrážděností, plačtivostí, nejrůznějšími chronickými bolestmi a potížemi, myšlenkami na smrt a sebevraždu.

Příčiny onemocnění depresí

Deprese nemají jednotnou příčinu, jednou z nich je podle odborníků nerovnováha hladin mozkových chemických látek – neurotransmiterů, chemických „poslíčků“ vedoucích vzruch od jedné nervové buňky ke druhé. Depresivní epizoda může být vyvolána úmrtím drahé osoby, rozvodem, život ohrožující nemocí, ztrátou zaměstnání i jinými závažnými událostmi. Potravinové alergie, nedostatek různých živin a jiných nutričních látek, reakce na léčbu, stres, nadměrné požívání alkoholu nebo drog – to vše může přispět k depresi. Neschopnost zvládnout kritické situace nebo pocity viny mohou rovněž spolupůsobit. Charakteristickým typem deprese je sezónní deprese, postihující některé citlivé osoby v zimním období z nedostatku denního světla. Nedostatek slunce u nich vyvolá smutek, letargii a únavu, postižení se uzavírají do sebe a nevzpamatují se dříve, než se opět prodlouží den.

Kdy navštívit lékaře s depresí

Máte-li vy nebo někdo z vašich blízkých jasné příznaky deprese nejméně dva týdny. Když vy sami nebo někdo z vašich blízkých uvažuje o sebevraždě, vyhledejte okamžitě neodkladnou pomoc. Máte-li zdravotní problémy, poraďte se o užívání potravinových doplňků se svým lékařem.

Doporučení týkající se deprese

Nejlepším antidepresivem je pravidelné cvičení. Přestaňte kouřit, nepijte nadměrné množství alkoholu a kávy. Vyhledejte psychologickou poradnu. Mnohé současné léčebné techniky mohou pomoci přerušit bludný kruh depresivních poruch.