Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

Lékařské komplexní vyšetření pro osobní potřebu, prohlídka do zaměstnání a jiné prohlídky600,-

Ověření způsobilosti pro řízení motorových vozidel:-

- žadatel o řidičský průkaz600,-

- řidič z povolání500,-

- řidič po šedesátém roce věku, rozšíření400,-

Administrativní výkon200,-

Vyšetření a vydání potvrzení k profesnímu průkazu - svářeč, jeřábník400,-

Vyšetření a vydání potvrzení ke zbrojnímu průkazu600,-

Výpis z dokumentace, ověření zdravotního stavu pro sportovní činnost, brigády, hasiči400,-

Potvrzení pro osobní potřebu – soudy, úřední záležitosti, potvrzení pro UP, studium300,-

Vyšetření a zpráva pro Policii České republiky a soudy400,-

Vyplnění hlášení úrazu pro pojišťovnu400,-

Vydání lékařského posudku pro odškodnění za bolestné a ztížení společenského uplatnění400,-

Očkování na vlastní žádost200,-